2 euro pentru protectia martorilor
Adrian Mogos / 2011-04-16
Acasa | Investigatii | 2 euro pentru protectia martorilor
Share this story

„Totul a avut leg?tur? cu modul de a face bani pentru nunta fiului meu“, spune un ucrainean cam de 40 de ani, amintindu-?i cum a fost târât în sclavie în Cehia de un cons?tean. B?rbatul a fost norocos s? scape la timp din iad. Racolatorul s?u, Serghei, care este acum cercetat în Ucraina, i-a promis un salariu de 2 euro pe or?. Pentru ace?ti bani, Vitaliy – acesta nu este numele s?u real – trebuia s? munceasc? într-o fabric? de mobil?. El se afl? acum într-un program de protec?ie ca fiind martorul-cheie la proces. Conform Center for Peace, Conversion and Foreign Policy, o ONG din Kiev, Ambasada Cehiei este una dintre cele mai drastice când vine vorba de emiterea vizelor pentru ucraineni. Cu toate acestea, a fost u?or s? ob?in? viz?, printr-o agen?ie de turism. Când Vitaliy a ajuns la fabric?, faptele au luat o turnur? nea?teptat?. Fabrica se afla în mijlocul unui câmp, la circa 12 km de cea mai apropiat? localitate. Mai mult, locul era înconjurat de un gard ?i p?zit în permanen?? de gardieni.

 

Conform m?rturiei lui Vitaliy, dat? la Poli?ie, ziua de munc? era cuprins? între 18 ?i 20 de ore. Contrar a ceea ce i se promisese în Ucraina, el a trebuit s? pl?teasc? pentru mâncare ?i cazare în ni?te bar?ci. Banii îi erau lua?i din salariul de 2 euro pe or?, dar pre?urile erau atât de mari, încât, la sfâr?itul primei s?pt?mâni de munc?, Vitaliy era deja dator angajatorului s?u. Omul a lucrat la fabric? aproape opt luni, pân? când ?i-a pierdut un deget într-un accident. Opera?ia l-a costat aproape tot ce economisise. Dup? opera?ie, el a spus c? a fost condus pân? la Praga ?i aruncat din ma?in?, f?r? un ban în buzunar, lâng? o sta?ie de metrou. Din fericire, Vitaliy a auzit câ?iva oameni care vorbeau ucrainean?. Ace?tia erau imigran?i care munceau legal ?i l-au ajutat cu bani s? se întoarc? acas?. Restul colegilor s?i se afl? înc? la fabric? ?i muncesc în continuare în acelea?i condi?ii. Ancheta merge greu ?i va fi de durat?, mai ales c? e vorba de investigatori din dou? ??ri. „Este un b?rbat care munce?te acolo de doi ani. Nu are pa?aport, rude ?i e fericit s? munceasc? doar pentru mâncare“, a declarat Mykhaylo Soroka, ?eful Departamentului de Crim? Organizat? din Zhytomyr, o regiune din nordul Ucrainei.
comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.