2 euro pentru protectia martorilor
Adrian Mogos / 2011-06-10 en
Share this story

„Totul a avut legãturã cu modul de a face bani pentru nunta fiului meu“, spune un ucrainean cam de 40 de ani, amintindu-ºi cum a fost târât în sclavie în Cehia de un consãtean. Bãrbatul a fost norocos sã scape la timp din iad. Racolatorul sãu, Serghei, care este acum cercetat în Ucraina, i-a promis un salariu de 2 euro pe orã. Pentru aceºti bani, Vitaliy – acesta nu este numele sãu real – trebuia sã munceascã într-o fabricã de mobilã. El se aflã acum într-un program de protecþie ca fiind martorul-cheie la proces. Conform Center for Peace, Conversion and Foreign Policy, o ONG din Kiev, Ambasada Cehiei este una dintre cele mai drastice când vine vorba de emiterea vizelor pentru ucraineni. Cu toate acestea, a fost uºor sã obþinã vizã, printr-o agenþie de turism. Când Vitaliy a ajuns la fabricã, faptele au luat o turnurã neaºteptatã. Fabrica se afla în mijlocul unui câmp, la circa 12 km de cea mai apropiatã localitate. Mai mult, locul era înconjurat de un gard ºi pãzit în permanenþã de gardieni.

 

Conform mãrturiei lui Vitaliy, datã la Poliþie, ziua de muncã era cuprinsã între 18 ºi 20 de ore. Contrar a ceea ce i se promisese în Ucraina, el a trebuit sã plãteascã pentru mâncare ºi cazare în niºte barãci. Banii îi erau luaþi din salariul de 2 euro pe orã, dar preþurile erau atât de mari, încât, la sfârºitul primei sãptãmâni de muncã, Vitaliy era deja dator angajatorului sãu. Omul a lucrat la fabricã aproape opt luni, pânã când ºi-a pierdut un deget într-un accident. Operaþia l-a costat aproape tot ce economisise. Dupã operaþie, el a spus cã a fost condus pânã la Praga ºi aruncat din maºinã, fãrã un ban în buzunar, lângã o staþie de metrou. Din fericire, Vitaliy a auzit câþiva oameni care vorbeau ucraineanã. Aceºtia erau imigranþi care munceau legal ºi l-au ajutat cu bani sã se întoarcã acasã. Restul colegilor sãi se aflã încã la fabricã ºi muncesc în continuare în aceleaºi condiþii. Ancheta merge greu ºi va fi de duratã, mai ales cã e vorba de investigatori din douã þãri. „Este un bãrbat care munceºte acolo de doi ani. Nu are paºaport, rude ºi e fericit sã munceascã doar pentru mâncare“, a declarat Mykhaylo Soroka, ºeful Departamentului de Crimã Organizatã din Zhytomyr, o regiune din nordul Ucrainei.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.