De pe malul Tisei în bratele ucrainenilor
Adrian Mogos / 2010-01-10 en
Acasa | Investigatii | De pe malul Tisei în bratele ucrainenilor
Share this story

Gheorghe Hrihoriºan are 52 de ani ºi vine dintr-o familie cu origini ucrainene. Acum trebuie sã facã faþã unui proces din cauza faptului cã este acuzat cã a vândut sute de români câtorva ucraineni timp de mai mulþi ani. El este acuzat de coordonarea unei echipe de racolatori, transportatori ºi vânzãtori de muncitori români pe piaþa forþei de muncã din Cehia. El ºi-a condus afacerea din vila sa luxoasã aflatã pe malul Tisei, la graniþa dintre România ºi Ucraina. Autoritãþile române estimeazã cã Hrihoriºan ar fi vândut aproape 600 de persoane. Ca rãspuns la aceste acuzaþii, el s-a apãrat dând vina pe zelul Poliþiei ºi pe întreprinzãtorii locali, care voiau sã-l scoatã de pe piaþã. Procesul lui Hrihoriºan se judecã acum cu el în stare de libertate, dar asta dupã ce bãrbatul a stat în arest mai bine de un an. Pedeapsa pe care poate sã o primeascã este cuprinsã între 5 ºi 20 de ani, conform Codului Penal. Hrihoriºan nu este la prima acuzaþie de acest tip, el trebuind sã facã faþã aceloraºi acuzaþii ºi în 2004, dar atunci procurorii nu au reuºit sã-i probeze vinovãþia. Ludovic Rachovan este pensionar acum, dar pânã nu de mult a fost ofiþer în cadrul Poliþiei de Frontierã. El a lucrat la dosarul legat de cei 600 de sclavi ºi crede cã Hrihoriºan ar trebui sã stea mult timp dupã gratii pentru cã a vândut oameni ca pe niºte vite în Cehia. „Marea problemã de care procurorul se loveºte acum la proces este cã, dintre cele 110 victime cãrora le-a luat declaraþii, foarte puþine au bani sã vinã la proces“, a spus fostul ofiþer.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.