La muncã cu Federatia de Curaº
Adrian Mogos / 2010-01-10 en
Acasa | Investigatii | La muncã cu Federatia de Curaº
Share this story

Majoritatea moldovenilor care reuºesc sã ajungã în Cehia folosesc vize turistice, exact ca ºi colegii lor ucraineni. Alþii îºi procurã paºapoarte false letone, lituaniene sau poloneze. La începutul anului 2008, Poliþia moldoveanã a arestat un grup de infractori care falsificau aceste documente. Anchetatorii au concluzionat cã fiecare persoanã care dorea sã ajungã în statele UE plãtea în jur de 4.500 de euro pentru aceste documente. În 2009, poliþiºtii de la Crimã Organizatã au arestat mai multe persoane care sub acoperirea Federaþiei de Curaº – sport asemãnãtor luptelor – fãcea trafic de migranþi, în special în Cehia. Constantin Mereacre, vicepreºedintele federaþiei, folosea dupã cum spun poliþiºtii, propria companie de transport pentru aceste activitãþi ilegale. Fiecare client îi plãtea între 3.000 ºi 4.500 de euro.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.