500 de asociati la 2 firme
Adrian Mogos / 2011-06-10 en
Share this story

În timpul investigaþiei am descoperit cã Bentsa ºi partenerii sãi ucraineni au mai multe firme în Cehia care îºi desfãºoarã activitatea în acelaºi domeniu ca Bear Loging. Unele dintre firme, cum ar fi Forum-I v.o.s. sau Zlynka v.o.s., au ca listã de asociaþi apropae 500 de persoane din Belarus, Georgia, Federaþia Rusã, Ucraina, Moldova ºi Transnistria. Printre cei 500 se gãsesc ºi doi români. Ion Al-Radi, dintr-un sat din Vâlcea, nu prea avea chef de vorbã, iar atunci când a fãcut-o i se simþea nervozitatea în glas. Al-Radi a povestit cã el a muncit pentru câþiva ucraineni în Cehia, dar cã sub nici o formã nu a fost implicat în vreo firmã. „Nu ºtiu ce acte am semnat. Ei îmi ordonau: Semneazã! ªi eu semnam. Când aveau nevoie de actele mele, îmi luau paºaportul, fãceau o copie ºi mi-l dãdeau înapoi“, a spus vâlceanul. Astfel, se poate presupune cã toþi cei 500 de asociaþi au fost de fapt muncitori cãrora li s-a cerut sã facã acelaºi lucru ca ºi vâlceanul nostru. Oameni care au semnat fãrã sã ºtie ce. Nu este foarte clar ce se ascunde în spatele acestei ºmecherii, dar este clar cã anchetatorilor le va fi greu sã dea de aproape 500 de oameni împrãºtiaþi în Europa.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.