Batuti si rusinati
Adrian Mogos / 2010-01-10 en
Share this story

Unele dintre victime nu se sfiesc sã povesteascã calvarul prin care au trecut, dar cele mai multe se tem încã sã îºi spunã povestea pentru cã le este ruºine de ceea ce au trebuit sã îndure. Romulus Ungureanu, ºeful ANITP, a povestit despre o situaþie tragi-comicã. O victimã care a lucrat în Cehia ºi care este asistatã de ANITP a povestit, atunci când s-a întors în satul natal, ce bine a fost la muncã. De fapt, omul fusese bãtut sever ºi mai târziu le-a explicat procurorilor de ce a procedat aºa. Îi era jenã sã nu râdã sãtenii de el.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.