Delicatesã pretentioasã
Adrian Mogos / 2010-01-10 en
Share this story

Sparanghelul

Sparanghel la vânzare pe tarabe din Olanda
 este o legumã apreciatã în vestul Europei, în special în Germania ºi Þãrile de Jos. Preþul variazã între 3 ºi 13 euro/kg, în funcþie de calitate ºi tip. Conform AC Nielsen, o companie care face studii de marketing pe plan mondial, aproape 10 milioane de euro sunt cheltuiþi în supermarket-urile olandeze în fiecare an de cei care vor sã aibã la masã sparanghel. Cultivarea ºi recoltarea sparanghelului necesitã evident forþã de muncã, plata acesteia reflectându-se în preþul legumei. Se estimeazã cã în majoritatea fermelor olandeze costul forþei de muncã reprezintã 50% din preþul la tarabã al unui kg de sparanghel.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.