Din manager în imperiul lui Vîntu – infractor în izolatorul din Chisinãu
Stefan Candea / 2009-12-14 en
Acasa | Investigatii | Din manager în imperiul lui Vîntu – infractor în izolatorul din Chisinãu
Share this story

De Vitalie Cãlugãreanu* ºi ªtefan Cândea

 

Sorin Ovidiu Vîntu este un colecþionar pasionat. De-a lungul timpului a cules foºti angajaþi ai Securitãþii, politicieni, o reþea de firme off-shore, acuze, urmãriri ºi condamnãri penale, jurnaliºti de soi ºi de tot soiul. S-a extins achiziþionând media într-un foarte diversificat trust de presã, o reþea de distribuþie a conþinutului editorial în staþii de metrou, supermarketuri ºi hipermarketuri, un institut de sondare a opiniei publice ºi diverºi lideri de sindicat.

 

Ultimele descoperiri sunt însã cele mai interesante. Am aflat cã din colecþia sa mai fac parte, pe poziþii egale, infractori de drept comun, reprezentanþi ai României ºi Republicii Moldova ºi un ONG fondat în capitala Uniunii Europene, la Bruxelles.

 

Administratorul unic a douã firme unde Sorin Ovidiu Vîntu apare printre acþionari se aflã de câteva luni încarcerat pentru furt în izolatorul central de detenþie preventivã din Chiºinãu. Cu patru ani în urmã, când acelaºi administrator era nou venit în preajma lui Vîntu, a mai fost reþinut o datã, în flagrant. Tot pentru furt, tot în Chiºinãu. Împreunã cu el a fost reþinut fondatorul unei firme legatã de scandalurile din jurul Companiei Poºta Românã.

 

Manager la Bucureºti

La puþin timp dupã ce s-a ascuns prin parcarea de la Tâncãbeºti de „securitatea lui Adrian Nãstase” pentru a se întâlni cu Traian Bãsescu ºi cu câteva zile înainte ca noul preºedinte sã fie învestit în funcþie, Sorin Ovidiu Vîntu s-a întâlnit în acte cu un nou administrator pentru firmele IMOLA SA ºi GELSOR ASSETS MANAGEMENT SA (Gelsor AM). La 17 decembrie 2004, cetãþeanul moldovean Vladislav DEREVENCO era ºi el învestit într-o funcþie: administrator unic.

Vladislav Derevenco

 

Derevenco se putea considera împlinit. A intrat brusc în liga mare a afacerilor, alãturi de niºte aºi: Vîntu, Vladimir Soare, Gheorghe Raþiu ºi Grupul Gelsor. La numai 22 de ani, cu doar opt clase, posesor de numai douã luni al unui paºaport ºi al unor probleme cu poliþia – Derevenco a fost candidatul ideal pentru a prelua frâiele a douã firme româneºti. Actele prin care Derevenco a devenit administrator unic la Imola ºi Gelsor AM au fost atestate ºi înregistrate în aceeaºi zi, ele fiind publicate consecutiv în Monitorul Oficial. La momentul respectiv, Vîntu deþinea aproape 60% din Imola ºi 1,5% din Gelsor AM.

 

Arestat la Chiºinãu

O ºtire rãtãcitã pe internet spune totul despre parcursul profesional al tânãrul manager angajat în imperiul financiar al „pãrintelui FNI”. Este vorba de un comunicat al Poliþiei Chiºinãu de câteva luni mai târziu, când Derevenco abia împlinise 23 de ani:

 

Pavel Cupet

„24 Mai 2005

In timpul patrularii, efectuate in scopul profilaxiei furturilor din apartamente, atentia colaboratorilor de politie din sectorul Botanica a fost atrasa de un automobil de model VAZ-2101 culoare alba, parcat linga una din cladiri pe strada Trandafirilor. Automobilul nu difera cu nimic de altele, insa soferul si pasagerul lui aveau comportament straniu. 

La cerintele legale ale colaboratorilor de drept de a prezenta actele la control, ambii au incercat sa fuga. Insa au fost pe loc retinuti. Banuiala oamenilor legii nu era zadarnica – reþinuþii erau împodobiþi cu lanþuri, lãnþiºoare ºi brãþare de aur.

 

La intrebarea de unde au tinerii neangajati in cimpul muncii bijuterii costisitoare, retinutii – locuitorii capitalei Pavel Cupet, in virsta de 25 ani si Vladislav Derevenco, in virsta de 23 ani, au fost nevoiti sa recunoasca, ca practica furturile din apartamente.Tinerii au relatat, ca patrundeau in apartamente in timp de noapte, in lipsa stapinilor, prin zmulgerea gratiilor de la fereastra. Tot pe aceiasi cale sustrageau din locuinte bunurile materiale: bijuterii de aur, bani, aparataj, imbracaminte, lucruri personale.

 

In privinta banuitilor este intentat dosar penal in baza articolului 186 aliniatul 2 al Codului Penal RM – Furt, in cadrul caruia se petrec masuri de ancheta pe 2 cazuri: furt dintr-un apartament pe strada Cuza Voda, savirsit in luna aprilie, de unde au fost sustrase bunuri materiale in suma de peste 11mii lei, si furt dintr-o locuinta pe strada Trandafirilor, savirsit la 13 mai, cu un prejudiciu material in suma totala de peste 13500 lei.Daca vinovatia banuitilor va fi dovedita, ei risca o amenda in marime de la 300 la 2000 unitati conventionale sau privatiune de libertate de la 2 la 7 ani.”

Sursa: www.anticrime.md (site sprijinit de Fundatia Soros, indisponibil din Martie 2008)

 

„Eu am un singur cap ºi mã tem sã nu mi-l taie. Mã pot ucide oricând.”

L-am cãutat în mai multe rânduri pe Derevenco la Chiºinãu sã-l întrebãm cum a ajuns sã administreze afaceri ale lui Vîntu la Bucureºti. Adresa lui de pe Calea Eºilor este undeva la periferia oraºului, la ieºirea spre ºoseaua cãtre România, într-un bloc turn. Coridoare strâmte, fãrã luminã, fãrã ferestre, apartamentul familiei este înghesuit ºi plin de igrasie: „Nu e aici, e dus la Rusia sã lucreze” ne rãspunde suspicios un bãrbat mai în vârstã. De la familie aflãm cã managerul Vladislav are doar opt clase ºi mult mai multe probleme cu poliþia.

Izolatorul din Chisinau

 

Sãptãmâna trecutã am reuºit în sfârºit sã luãm legãtura cu Vladislav. Prin intermediul soþiei lui am aflat cã de patru luni stã închis în Izolatorul Central de detenþie preventivã din Chiºinãu, pentru furt, aºteptând înfãþiºarea la proces, în preajma Crãciunului. Am discutat în câteva rânduri cu el ºi ne-a declarat cã în viaþa lui nu a semnat acte pentru cele douã firme din România. Nici româneºte nu vorbeºte prea bine. Susþine cã nu a auzit de Vîntu. ªi totuºi, în cursul discuþiei scapã urmãtoarea afirmaþie: „Din mine mare folos n-o sã aveþi. Voi dacã o sã vã întâlniþi cu el o sã vedeþi reacþia lui ºi o sã înþelegeþi tot.

 

Ne-a spus cã bãnuieºte cine a lucrat actele, dar cã nu ne poate da detalii decât daca-i garantãm securitatea: „Eu am un singur cap ºi mã tem sã nu mi-l taie. Tu dacã ai vorbit cu soþia mea înseamnã cã ºtii cã eu sunt în puºcãrie. Eu aici nu mã pot ascunde. Mã pot ucide oricând.

 

Semne personale

Derevenco se teme într-adevãr de cineva, pentru cã nu vrea sã dea nici un detaliu despre ceilalþi cetãþeni moldoveni din aceleaºi firme ºi nici mãcar despre vecinul lui cu care a fost prins de poliþie la furat. Nici chiar de Constgar Srl, propria afacere pe care a înfiinþat-o la Chiºinãu în 2003, susþine cã nu a auzit.

 

Încrengãturã

Povestea grupului de tineri manageri moldoveni debuteazã în 2004. La începutul anului, Vitalie DERLI este numit administrator unic în Imola, Gelsor AM ºi PRESS GROUP SA. Deºi mandatul sãu expira peste patru ani, în decembrie a predat prematur ºtafeta lui Derevenco, care l-a descãrcat de gestiune, ºi a rãmas pe poziþia de administrator unic la Press Group pânã astãzi.

 

Derevenco la rândul lui a predat bastonul de administrator unic la Imola cãtre un ºi mai tânãr conaþional – Ion COVALI, 21 de ani, de undeva din raionul Rezina, aproape de graniþa cu Transnistria. ªi el proaspãt posesor de paºaport, de numai câteva luni. Actele care atestã acest lucru sunt semnate în August 2005, la doar trei luni de la arestarea lui Derevenco, prins cu podoabe de furat. Deºi avea asemenea pãcate, tânãrul a fost lãsat administrator la Gelsor AM pânã în ziua de astãzi.

 

L-am verificat ºi pe Pavel CUPEÞ, colegul de infracþiuni al tânãrului manager Derevenco. Poliþia i-a prins împreunã în mai 2005. Tot împreunã ºi-au testat calitãþile de oameni de afaceri în România. Cu numai o lunã înainte sã fie prins în flagrant, Cupeþ  a deschis o firmã româneascã: RO INVESTMENT & FINANCE, alãturi de Dorina Geanina POENARU din Galaþi. Poenaru a apãrut în mai multe ocazii în presã, legatã de scandaluri privind Compania Naþionalã POªTA ROMÂNÃ.

 

Dupã asocierea cu Cupeþ, Poenaru a fondat compania Imopost alãturi de Poºta Românã. Numele asociatei lui Cupeþ apare menþionat în legãturã cu compania POST VAMÃ ºi Federaþia Sindicalã „Poºtaºul” pe post de vicepreºedinte. Ro Investment este menþionatã în presã într-o capcanã întinsã companiei Poºta Românã, implicând frima POSTCOM ºi pe omul de afaceri gãlãþean Maricel Pãcuraru. Poenaru ºi Cupeþ nu au fost disponibili pentru comentarii. La adresa lui Cupeþ din Chiºinãu ni s-a spus întâi cã e plecat la muncã in Rusia, apoi ni s-a sugerat pe un ton agresiv sã nu-l mai cãutãm.  

 

 

„Haideþi sã vorbim dupã sãrbãtori. Nu mai vreau sã dau nici o declaraþie de presã.”

Gelsor AM SA a apãrut în 1999, cu un capital subscris de cinci mii de Euro. Acþionarii sãi au fost Sorin Ovidiu Vîntu, Vladimir Soare, Raþiu Gheorghe ºi Grupul Gelsor SA. Compania se aflã în lichidare ºi faliment, procesul fiind pe rol la Tribunalul Bucureºti. Rãzvan Ivãnescu, directorul lichidatorului judiciar Valro Sprl, ne-a declarat cã societatea se aflã în procedurã de lichidare, cu termen final aprilie 2010. „Are o creanþã de 500 milioane lei vechi cãtre Administraþia Fiscalã a sectorului 4. Nu am identificat pe nimeni care sã rãspundã pentru asta. În mod normal, dacã nu putem acoperi creanþa din patrimoniul firmei, ne îndreptãm cãtre bunurile administratoruluil”. În acest caz statul român nu are decât sã se adreseze administratorul Derevenco. Problema este cã deocamdatã o poate face numai la vorbitor.

 

Imola SA a apãrut în 1994, cu un capital subscris de aproape 120 de mii de Euro. A avut un acþionariat fluctuant dupã ce Vîntu a declarat public cã a renunþat la Grupul de firme Gelsor. La momentul apariþiei lui Derevenco, compania avea ca acþionar majoritar pe Sorin Ovidiu Vîntu cu 60% iar restul era împãrþit între Ecaterina Lazãr, Vasile Hobeanu, Gelsor SA ºi Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzãtori Privaþi. Imola a fost transformatã din societate pe acþiuni în SRL în 2006. În perioada ei de vârf, Imola avea participaþiuni în mai multe afaceri de presã. Notabile sunt Mihai Tatulici Production SA ºi Financiarul Press SRL .

 

Press Group a apãrut în 2000, cu un capital subscris de peste 350 de mii de Euro. Societatea a cumpãrat reþeaua de presã „Monitorul” ºi deþinea coditianul „Curentul”. La început în companie majoritari erau Grupul Media Gelsor ºi Dan Octavian Andronic. Manageri locali ai ziarelor din reþeaua Monitorul aveau câte sub 1%. Grupul se aflã în reorganizare judiciarã.

 

Imola ºi Gelsor AM au fãcut parte din reþeaua de transferuri financiare investigatã de cãtre procurori în dosarul FNI.

 

Am încercat sã obþinem un comentariu de la Sorin Ovidiu Vîntu, însã acesta a refuzat astãzi orice dialog: „Haideþi sã vorbim dupã sãrbãtori. Nu mai vreau sã dau nici o declaraþie de presã.

Sorin Ovidiu Vintu (sursa: www.hotnews.ro)

 

Sorin Ovidiu Vîntu a avut mai multe probleme cu justiþia. A fost condamnat ºi a executat patru ani de închisoare, începând cu noiembrie 1982, pentru delapidare, distrugere de documente, fals ºi uz de fals. Dupã izbucnirea scandalului FNI, Vîntu a fost investigat ºi urmãrit penal în mai multe dosare. Singurul care a ajuns la condamnãri a fost cel legat de Banca Internaþionalã de Dezvoltare (BID). În 2007 a fost condamnat la doi ani cu executare, dar în octombrie 2009 Curtea de Apel a decis sã înceteze procesul, deoarece faptele pentru care este judecat s-au prescris.

 

Fondation Vintu

Sorin Ovidiu Vîntu este un investitor important pe piaþa media din România. El deþine grupul Realitatea-Caþavencu care opereazã televiziunea de ºtiri Realitatea TV, site-ul de ºtiri realitatea.net, agenþia de presã NewsIn, ziarul Cotidianul, sãptãmânalul Caþavencu, reþeaua Zoom TV, posturi tv ºi presã scrisã specializate pe domeniul financiar, radiouri ºi site-uri de opinie.

 

Operatorul grupului este REALITATEA MEDIA iar acþionarul principal al acestei firme este Bluelink Comunicazione din Cipru. Din noua administratori ai societatii, sapte sunt lideri sindicali cunoscuti, aflati in fruntea unor organizatii sindicale diferite. Co-acþionari sunt PSV Company ºi sindicalistul Liviu Luca. PSV este noul nume al companiei Petromservice, firmã deþinutã majoritar de Elbahold Limited din Cipru ºi de Asociaþia Salariaþilor din Petrom (controlatã tot de Liviu Luca). PSV mai deþine ziarele Gardianul, Ziua ºi institutul de sondare a opiniei publice INSOMAR. PSV a declanºat anul acesta procedura de faliment.

 

Vîntu a început de curînd o investiþie în media din Republica Moldova. Acelaºi Bluelink Comunicazione din Cipru, proprietar al grupului Realitatea-Caþavencu, a înfiinþat la Chiºinãu compania „STIRI MEDIA GRUP” cu un capital de peste 300 de mii de Euro. Aceasta va opera televiziunea PUBLIKA TV, o investiþie de 4,5 milioane de Euro. Alãturi de off-shore-ul controlat de Vîntu, în societatea din Chiºinãu mai apare un singur acþionar, cu 1,01 % - Dumitru Þâra, fost DJ la „Unda Liberã”.

 

Acesta a fost pânã de curând angajat al Ministerului Afacerilor Externe ºi al Integrãrii Europene din Republica Moldova (MAE). Þâra era ºeful Direcþiei cooperare regionalã din cadrul Departamentului Integrare Europeanã. Important este cã Þâra ocupa ºi funcþia de reprezentant al Republicii Moldova la Central European Initiative (CEI) cu sediul la Trieste. CEI este o importantã organizaþie inter-guvernamentalã, care decerneazã ºi premii jurnalistice în colaborare cu alte organizaþii.

 

Planurile lui Vîntu de extindere a operaþiunilor media în afara României nu se opresc aici. El a declarat cã urmeazã sã deschidã televiziuni ºi în Ungaria ºi Serbia.

 

De mai bine de doi ani la Bruxelles funcþioneazã „Fondation Vintu” – o fundaþie pentru „excelenþã în educaþie ºi jurnalism”. Fondator este Vîntu iar reprezentant Cristian Unteanu, editorialist ºi corespondent special internaþional al ziarului ZIUA. Un al doilea administrator este Daniela Costela Filipescu. Filipescu este angajatã ca ºef al Biroului Camerei Deputaþilor ºi reprezentant permanent al Parlamentului României la Uniunea Europeanã. Conform declaratiei de avere, pe lângã funcþiile de reprezentare ale lui Vîntu ºi ale Parlamentului României, Filipescu este „manager afaceri europene” al firmei International Railway Systems din Luxembourg. Preºedintele firmei este Cristian Burci.

 

La numai cateva luni de la inregistrare, Fondation Vintu a inceput sa desfasoare parteneriate cu importante institutii internationale: Federatia Internationala a Jurnalistilor (IFJ) si Oficiul European Anti-Frauda (OLAF).

 

*Precizare: Vitalie Cãlugãreanu este membru al CRJI la Chiºinãu. Nu este interesat sã lucreze în noul grup PUBLIKA TV.

 

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.