Studentii de la „Spiru Haret” din Berlin sunt vegheati de fosti ofiteri STASI
Stefan Candea / 2009-10-13
Acasa | Investigatii | Studentii de la „Spiru Haret” din Berlin sunt vegheati de fosti ofiteri STASI
Share this story

În Germania, politicianul liberal Joachim Günther, partenerul de peste graniþã al lui Aurelian Bondrea, se aflã în mijlocul unui scandal de presã care dezvãluie legãturile sale de afaceri cu ofiþeri superiori ai STASI. În  plus, trecutul celui care a pus bazele Spiru Haret la Berlin are puncte comune cu cel al lui Bondrea: funcþii politice în statul comunist, ºcoala de activiºti ºi cursuri la distanþã. 

 

Esticii parteneri din Vest

La începutul verii, într-o ceremonie la Berlin, Aurelian Bondrea a inaugurat reprezentanþa Spiru Haret (USH) în Germania. A atras alãturi de el oameni de soi ºi de tot soiul. Printre aceºtia a anunþat cã are un partener local în persoana parlamentarului liberal (FDP) Joachim Günther. Liberalul, vicepreºedinte al grupului de prietenie germano-român din Parlamentul german, a anunþat cã va sprijini USH sã deschidã un centru universitar la distanþã în oraºul Plauen, landul Saxonia.

 

De fapt aceastã promisiune a stat în centrul recentei sale campanii electorale. Oraºul Plauen spera sã devinã un oraº-universitar. Alegãtorii au fost amãgiþi de prezentarea USH ca cea mai mare universitate privatã din Europa, cu sute de mii de studenþi. Günther susþine ºi cã USH va construi o Facultate de Medicinã, care va colabora cu Facultatea de Medicinã a Universitãþii Friedrich-Schiller din Jena. În presã a mai declarat cã una din firmele sale, ISO-International Development & Consulting GmbH, ar urma sã construiascã clãdirea facultãþii de medicinã din Bucureºti.

 

ªcoala de activiºti, la distanþã

Plauen este un orãºel aproape de graniþa landului Bavaria. Pânã în 89 era un oraº de graniþã din fosta Republicã Democratã Germania (DDR). În timpul DDR, aici era baza unei importante garnizoane a Armatei Sovietice ºi tot aici era o ºcoalã de ofiþeri pentru trupele de grãniceri est germane.

 

Aici s-a nãscut în 48 Joachim

Günther si Bondrea la Plauen (joachimguenther.de)
. La 23 de ani a intrat în partidul Liberal Democrad (LDPD), o structurã politicã obedientã partidului conducãtor, al Unitãþii Socialiste Germane (SED). A urcat în ierarhia partidului pânã în postul de secretar al districtului. LDPD era singurul partid politic in Germania de Est care avea voie sã aibã legãturi oficiale cu partide din Germania de Vest. Günther a fost cel care a unit partidul estic cu partidul liberal din Germania Federalã dupã cãderea zidului. A fost recompensat cu un post de secretar de stat în ministerul Construcþiilor.

 

Presa germanã a scos la ivealã faptul cã Günther s-a ºcolit la distanþã la Academia pentru Stat ºi Lege din Postdam. Academia a fost similarã Facultãþii „ªtefan Gheorghiu”, adicã o instituþie de format activiºti ºi cadre de nãdejde pentru statul comunist. Günther a urmat de fapt acelaºi traseu precum partenerul sãu din România, Aurelian Bondrea.

 

 

Spionii STASI

Nici firmele în care este implicat Günther nu sunt chiar curate. La începutul anilor 90, Günther era parte din firma de construcþii VMS (Vogtland-Massivbau-System). VMS a dat faliment ºi a lãsat în urmã datorii de peste 3 milioane de mãrci, potrivit bestseller-ului „Anklage unerwünscht”, semnat de jurnalistul de investigatie Jürgen Roth. Asociat la acel moment în firmã era primarul liberal al Plauen de astãzi, Ralf Oderdorfer.

 

Un scandal în fotbal, la sfârºitul lui august, a scos la iveala alte amãnunte interesante. Doi partneri de afaceri ai lui Günther au fost descoperiþi ca ofiþeri ai serviciului extern de spionaj al STASI.

Cu Jürgen Czilinsky împarte firmele ISO - international Development & Consulting GmbH ºi VMS - international GmbH. Tot cu Czilinsky dar ºi cu Jürgen Jahn împarte firma Konsor Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH. În parteneriatul cu Guenther mai apare si Henry Schiffer.

 

Czilinsky a încercat sã sponsorizeze clubul berlinez de liga a doua Union Berlin cu 10 milioane de euro, venind din partea unei firme misterioase – International Sport Promotion (ISP). ISP nu a declarat de unde are aceºti bani, dar firma este înregistratã în Emiratele Arabe Unite. ªi activitatea firmei ISO este învãluitã în mister. Pe site se fac niºte referiri la afaceri in Congo.

 

Un articol publicat în Spiegel dezvãluie cã Czilinsky a fost cãpitan STASI, angajat în serviciul de spionaj extern HVA, specializat pe spionajul militar. A fost un agent merituos, fiind medaliat cu o medalie de bronz – “Medalia de merit a trupelor de grãniceri ai DDR”. Imediat dupã cãderea zidului, Cyilinsky a deschis firma de consultanþã OWS-Consult, cu un capital de 50 de mii de mãrci. În afarã de afacerile menþionate, ofiþerul STASI mai este asociat într-o firmã agricolã (Agropromsoyus cu Vitali Toporkov).

 

Colegul sãu din firma Konsor, Jürgen Jahn, a fost la rândul sãu ofiþer STASI de spionaj al HVA, implicat tot în acþiuni de spionaj militar.

 

Union Berlin este un club de fotbal din fosta Germanie de Est, critic de pe atunci la adresa regimului, care s-a rãzboit cu echipa Dinamo, sprijinitã de Erich Mielke, ºeful STASI.

 

Deºi împarte de mai bine de 10 ani afaceri cu cei doi, parlamentarul FDP Günther, partenerul lui Bondrea, susþine în presã cã habar nu avea de trecutul acestora.

 

Intelectualul de partid

Sediul USH din Berlin
Conform dosarului de cadre al lui Aurelian Bondrea, ºi acesta are la activ o ºcolarizare la Facultatea partidului. El a început liceul la fãrã frecvenþã la 16 ani, s-a înscris în Partidul Comunist ºi a fost fãcut învãþãtor. A urmat 3 luni la ºcoala de partid localã ºi apoi a ajuns redactor la „Secera ºi Ciocanul”, ziarul partidului comunist în Piteºti. În 53 a luat lecþii de agitator, ca lector, la ªcoala Superioarã de ºtiinþe sociale „A. A. Jdanov”. A promoveat la secþia de propagandã ºi agitaþie a comitetului regional PCR Piteºti. A urmat apoi cursuri la fãrã frecvenþã la ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu”. ªi-a echivalat studiile de activist fãcute la fãrã frecvenþã cu o diplomã de studii universitare. La mijlocul anilor 60 ºi-a luat ºi doctoratul, tot la facultatea de partid „ªtefan Gheorghiu”. A ajuns la secþia de propagandã ºi agitaþie a CC al PCR. De acolo a promovat ca ºef al cadrelor pentru învãþãmântul universitar din Ministerul Educaþiei, unde a participat activ la înfãptuirea „revoluþiei culturale” a regimului Ceuºescu. Principala sa ocupaþie erau dosarele ºi diplomele – la fel ca ºi acum. Lupta sa de a scoate pe bandã rulantã analfabeþi cu diplomã continuã ºi azi.

 

Amnezie

Contactat telefonic, Bondrea a declarat ca USH nu a deschis nimic la Berlin si ca informatiile sunt eronate. Despre Günther, partenerul sau, sustine ca este o relatie personala. Bondrea nu citeste presa germana pentru ca nu cunoaste limba, deci scandalul STATI este pentru el total necunoscut.

 

vezi si articol din Academia Catavencu

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.