Voronin
Stefan Candea / 2009-04-03 en
Share this story

ªtefan Cândea, Vlad Lavrov ºi Vitalie Cãlugãreanu

 

Legãtura dintre Oleg Voronin ºi comerþul cu ovule ºi mame surogat se numeºte BIOTEX. Am documentat relaþiile dintre o firmã moldoveneascã care acþioneazã în domeniul inseminãrii artificiale ºi fiul preºedintelui comunist ºi am gãsit mai multe conexiuni. Firma BIOTEX este prezentã pe internet ca intermediar în domeniul fertilizãrii in vitro, oferind o bazã de date generoasã de mame surogat. Afacerea cu mame este condusã de un italian ºi un german rus, care opereazã din Chiºinãu ºi Kiev. Clienþii lor vin din Italia, Anglia, Germania ºi Belgia. Afacerea se extinde ºi în Statele Unite. BIOTEX este totodatã numele firmei de la Chiºinãu care activeazã la aceeaºi adresã cu alte companii unde chiar locuieºte fiul preºedintelui, Oleg Voronin. În firmã apar mai multe personaje din anturajul lui Voronin, inclusiv garda sa de corp asasinatã anul trecut.

 

Mame surogat

Imagini ale clinicii Biotex
„Nici ca ministru al Sãnãtãþii, nici ca om, nici ca femeie, nu accept ca un copil sã fie vândut sau donat. Aceste practici trebuie criticate, deoarece depãºesc niºte norme etice.(...) Cred cã la noi în þarã nici nu o sã existe legislaþie în acest domeniu. Copilul e o fericire pentru mamã ºi ar fi foarte bine ca el sã fie lângã mama care l-a nãscut”. Când a fãcut aceastã declaraþie, la sfârºitul anului 2008, ministrul moldovean al Sãnãtãþii, Larisa Catrinici, nu ºtia cã o echipã de jurnaliºti investigheazã activitatea unei reþele de traficanþi de nou-nãscuþi care activeazã inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.  Reþeaua tocmai perfecta actele pentru scoaterea din þarã a unor gemeni nãscuþi la comandã de o mamã surogat din Chiºinãu, pentru un cuplu de italieni din Roma.

Reþeaua îºi face reclamã pe site-ul http://russurrogate.com care trimite la niºte numere de telefon cu prefix moldovenesc. La o lunã dupã ce am demarat investigaþia, numerele moldoveneºti de telefon au fost înlocuite. Gestionarii afacerii cautã ºi intermediazã, contra cost, relaþia dintre mamele-surogat ºi potenþialii clienþi din Occident. Clienþii sunt soþii care nu pot, nu au timp sau nu vor sã poarte o sarcinã. Mamele sunt racolate din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia ºi Uzbekistan. La secþiunea „contacte” apar numere de telefon ºi adrese de e-mail pentru vorbitori de limbã englezã, italianã, francezã ºi spaniolã. Denumirea afiºatã a firmei este „BIOTEXCom”. Site-ul a fost înregistrat la 30 iunie 2007 de cãtre Igor Rusu din Chiºinãu. Întrebat ce legaturã are cu site-ul respectiv, ne-a rãspuns cã firma sa oferã „servicii de gãzduire” a site-ului  http://russurrogate.com. Vãdit speriat, Igor Rusu a refuzat sã ne spunã denumirea oficialã a firmei cu care a încheiat contractul pentru „gãzduirea” paginii http://russurrogate.com, dar a spus cã nu este sigur cã firma respectivã activeazã legal.

Intermediarii de nou-nãscuþi

Am contactat prin email firma BIOTEX, pozând în

Banca mame surogat
potenþiali clienþi: un cuplu de britanici interesaþi de accesarea serviciilor de mame surogat. Am fost contactaþi de Nicola, un cetãþean italian care pe site-ul russorogate.com se semneazã Nicola Colucci. Pe parcursul a câteva luni am schimbat mai multe emailuri, iar acesta ne-a declarat cã el este un intermediar ºi cã adevãratul administrator al afacerii este un anume Albert Mann. Nicola ne-a trimis un model de contract al pachetului VIP: 30.000 de euro este costul unui copil nãscut printr-o mamã surogat aleasã din baza de date a firmei, toate cheltuielile incluse. În aceastã afacere orice poate fi aranjat, chiar ºi naºterea unui copil de cãtre o mamã surogat cu donator de spermã strãin de cuplul care plãteºte. Nicola ne spune cã toatã operaþiunea se poate desfãºura în clinicile firmei din Chiºinãu sau Kiev. „Avem o ratã foarte mare de succes ºi chiar ºi competitorii noºtri vin la noi ºi ne plãtesc, pentru cã au nevoie de mame surogat – de care noi avem din belºug, toate tinere ºi sãnãtoase”. Se laudã cã un cuplu de italieni tocmai a ridicat în noiembrie 2008 gemeni nãscuþi de o mamã surogat la Chiºinãu. Actele au durat mai mult pentru cã paºaportul noului-nãscut trebuia fãcut la consulatul italian de la Bucureºti. Nicola precizeazã cã firma are relaþii ºi la consulatele din Chiºinãu ºi poate rezolva rapid actele noilor-nãscuþi. Toate acestea în condiþiile în care serviciile de mamã surogat sunt ilegale în Republica Moldova. Nicola face naveta între Taranto, Italia ºi Chesterfield, Anglia, pentru a-ºi populariza ºi extinde afacerea de la Chiºinãu. „Intenþionãm sã ne extindem în Marea Britanie ºi Statele Unite, unde preþurile sunt duble pentru serviciile noastre”. Nicola susþine cã este cãsãtorit în Moldova ºi locuieºte la Chiºinãu, la fel ca ºi administratorul afacerii, Albert Mann.

 

„E mai uºor sã gãseºti donatoare ºi mame surogat în Ucraina decât sã gãseºti o masã liberã la un restaurant din centrul Kievului!”

 

Albert Mann (S) si Nicola Colucci
I-am solicitat lui Nicola o întâlnire cu Albert Mann, pentru a discuta detaliile practice ºi pentru a vedea clinicile firmei. Ne-am întâlnit cu Mann la Kiev ºi la Chiºinãu. Acesta a evitat sã ne arate biroul firmei sale, iar întâlnirile s-au desfãºurat în cafenele. La Kiev ne-a arãtat o clinicã renumitã, Isida, susþinând cã aceasta este clinica cu care coopereazã. Discuþia însã s-a desfãºurat la o cafea, unde Mann ne-a vorbit optimist despre cum îi merge afacerea: „Cu siguranþã cã n-o sã plãtesc mai mult mamele surogat, din cauza crizei. E mai uºor sã gãseºti donatoare ºi mame surogat în Ucraina decât sã gãseºti o masã liberã la un restaurant din centrul Kievului!”. La momentul întâlnirii din Chiºinãu, Mann a devenit suspicios ºi nu ne-a mai prezentat nici o clinicã. S-a rezumat la o discuþie într-o pizzerie. Ne-a spus cã vrea analizele complete ale cuplului pentru a ºti cum sã meargã mai departe. „Mi-am pierdut de multe ori timpul cu concurenþii mei, care pozau în clienþi ºi vroiau sã afle mai multe detalii despre afacerea mea”, ne-a declarat Mann în timpul întâlnirii. I-am întrebat pe Nicola ºi Mann dacã firma BIOTEX are legãturã cu Oleg Voronin. Nicola s-a fâstâcit ºi l-a rugat pe Mann sã rãspundã. Acesta a spus cã presa scrie tot felul de prostii ºi cã ei nu au legãturã cu Voronin. Ne-a dat mai multe nume de firme ºi fundaþii în contul cãrora ar trebui sã facem plata. Verificate ulterior, majoritatea firmelor s-au dovedit a fi inactive sau inexistente. Din ce în ce mai suspicios, Mann a început sã ne spunã cã refuzã sã trateze pacienþii în Moldova pentru cã este ilegal. A fãcut-o în trecut, dar nu mai vrea sã o facã. Însã transferul banilor îl vrea în Moldova, din raþiuni fiscale: „Pentru mine firma din Moldova e ca un off-shore, nu plãtesc nici o taxã”.

Imagini furate de la altã clinicã

Mann este vechi în branºa aceasta, în postura de intermediar. Înainte de BIOTEX a avut un site identic, care se adresa numai vorbitorilor de germanã. leihmutterschaft.com a fost înfiinþat în 2006 ºi conþine aceeaºi structurã ºi acelaºi conþinut cu russurrogate.com. Detaliile de contact sunt tot numere de telefon din Moldova. Detaliile de contact ale lui Mann sunt prezente pe o mulþime de site-uri ºi forumuri în care se cautã tinere care vor sã câºtige un ban ca mame surogat. Prin aceste anunþuri Mann ºi-a construit o bazã de date cu poze ºi detalii ale mamelor surogat, de unde clienþii din Vest pot alege. Dacã telefonul mobil ºi-l schimbã destul de des, adresa de email a rãmas aceeaºi: [email protected]. Mann vorbeºte rusã ºi germanã iar pe un forum de discuþii susþine cã este din Koln. Interesant este cã pe ambele site-uri folosite de Mann pentru a-ºi atrage clienþii sunt folosite imagini identice de prezentare a clinicii BIOTEX. De fapt, clinica prezentatã nu aparþine lui Mann. Imaginile sunt copiate de pe site-ul clinicii particulare Nadija localizatã în centrul oraºului Kiev (http://www.ivf.com.ua/eng/). Din discuþia cu Mann reiese nu numai teama lui de a-ºi pierde timpul în discuþii cu eventuali concurenþi deghizaþi în clienþi, dar ºi teama de a nu rãmâne pe cap cu copilul nãscut de cãtre o mamã surogat: „în partea aceasta a lumii orfelinatele sunt foarte proaste. Trebuie sã am garanþii, dacã cuplul se rãzgândeºte, eu ce fac cu copilul?”

 

Oamenii fiului preºedintelui

Am verificat la Camera înregistrãrii de stat dacã în

Biotex
Republica Moldova activeazã vreo companie cu denumirea „BIOTEXCom”. Singura firmã din Moldova cu numele acesta este „BIOTEX-Com Srl” cu sediul pe str. Mesager 5/2 din Chiºinãu, dar care activeazã pe strada V. Alecsandri 79. În sediul din Alecsandri ºi-au gãsit adãpost firmele „Moldconstruct Market” ºi “Transline”, care la fel ca ºi „Biotex”, potrivit presei de la Chiºinãu, sunt afaceri înfiinþate de cãtre fiul preºedintelui Voronin, Oleg. Cu aceste firme împarte clãdirea juniorul Voronin, care deþine un apartament ºi mai multe spaþii de birouri la aceeaºi adresã. „Moldconstruct Market”, unde Oleg Voronin este economist, „Transline” ºi BIOTEX sunt toate acþionare la banca FinComBank, unde juniorul Voronin este preºedinte al Consiliului de Administraþie. Un alt acþionar al bãncii este Ion Antoci, proaspãt numit director al BIOTEX. Antoci ocupã ºi funcþia de administrator al „Transline” ºi deþine firma româneascã M.S.I. Trading din Iaºi, paravan al afacerilor internaþionale cu zahãr ale lui Oleg Voronin. Mai multe articole de presã au arãtat în trecut cum firmele lui Oleg Voronin din România au fost folosite la operaþiuni masive de import-export zahãr. În schema exporturilor intrau pe de o parte Asociaþia ZAHAR din Moldova ºi pe de altã parte compania deþinutã direct de Voronin, Kaolin-Impex ºi M.S.I Trading din Iaºi. Asociþia ZAHAR ºi MSI Trading au format în 1997 o firmã la Bucureºti – Asociaþia Zahãrului Moldova-Com. În aceeaºi schemã a intrat firma Gota Zahar a unui tânãr irakian din Bagdad, Muhammad S. Jamal.

Oleg Voronin - VIP Magazin
La telefonul BIOTEX rãspunde acum Andrei Mankovski, un angajat al firmei care deþine 54% din acþiunile „Transline”. Aceleaºi firme, aceleaºi persoane în acelaºi sediu, toate legate de fiul preºedintelui. Contactat telefonic în repetate rânduri, Mankovski a refuzat sã se întâlneascã cu noi. El ne-a spus cã la BIOTEX este simplu inginer ºi cã nu crede cã ar putea sã ne ajute în vreun fel.

Paravan

Am vrut sã vedem dacã firma care îºi face reclamã pe site-ul de comerþ cu mame surogat „BIOTEXCom” ºi compania moldoveneascã „BIOTEX - Com” sunt una ºi aceeaºi. Cum afacerile lui Oleg Voronin sunt încâlcite în hârtii, am verificat documentele BIOTEX. Conform extrasului eliberat de Camera înregistrãrii de stat în noiembrie 2008, numele lui Voronin sau ale intermediarilor strãini nu apare în acte. Apare însã fostul bodyguard al lui Oleg Voronin, Ghenadie Scripcaru. Acþionar ºi administrator al „BIOTEX-Com”, Scripcaru a fost plutonier adjunct în cadrul brigãzii de poliþie „Fulger”, serviciu special al Ministerului de Interne moldovenesc ºi detaºat ca gardã personalã ºi ºofer al fiului preºedintelui. Garda de corp a lui Voronin a fost asasinat în primãvara anului trecut, în condiþii misterioase, când se afla în timpul serviciului. Tânãrul de 32 de ani a fost ucis în maºinã, în noaptea de 31 martie 2008, în faþa barului „Flamur” din Ciadîr-Lunga (Gãgãuzia), cu douã lovituri de cuþit. Potrivit documentului emis de Camera înregistrãrii de stat, Ghenadie Scripcaru deþinea 15% din acþiunile SRL „BIOTEX-Com” (restul de acþiuni fiind deþinut de Margarita Malcoci). Adresa juridicã a firmei este ºi adresa de acasã a lui Scripcaru. Nimeni nu a întrebat-o nimic pe mama lui Scripcaru în legãturã cu dividendele ºi acþiunile pe care acesta le deþine la BIOTEX, deºi aceasta este unul dintre moºtenitorii lui. Aceasta ne face sã credem cã Scripcaru a fost doar un paravan pentru ºeful sãu.

Ghenadie Scripcaru

BIOTEX Com a mai fost menþionatã în presa din Moldova ca gestionarã a unor afaceri ale lui Oleg Voronin. „Ziarul de Gardã” a relatat despre un domeniu de vânãtoare administrat de BIOTEX, în raionul Anenii Noi, la 30 de kilometri de Chisinãu. „Vip Magazin” menþioneazã numele firmei în legãturã cu afacerile lui Oleg Voronin începute înainte ca tatãl sãu sã ajungã preºedinte, deºi, conform actelor oficiale, firma a fost înfiinþatã în 2002.

Am încercat sã obþinem comentarii referitor la implicarea BIOTEX în afacerile cu mame surogat, însã nimeni din firmã nu a vrut sã comenteze. Pe Andrei Mankovski, angajat al firmei, l-am contactat chiar ºi acasã, fãrã nici un rezultat. Le-am lãsat coordonatele celor de la BIOTEX-Com, spunându-le cã vrem sã vorbim cu domnul Antoci, dar nu ne-a telefonat nimeni de la firmã. I-am trimis lui Ion Antoci demers oficial, dar nu am primit nici un rãspuns. La fel, nici din partea lui Oleg Voronin nimeni nu a rãspuns solicitãrilor noastre.

Un bodyguard ucis în somn, în maºinã

Ghenadie Scripcaru, garda de corp a lui Oleg Voronin, a fost ucis în maºinã, în noaptea de 31 martie 2008, în faþa barului „Flamur” din Ciadîr-Lunga, cu douã lovituri de cuþit. Poliþia susþine cã Scripcaru dormea la volan, aºteptând douã persoane care îl însoþeau ºi care intraserã în bar. Scripcaru ar fi fost înjunghiat de doi tineri din localitate, care i-au furat maºina, un Audi A6. Maºina a fost gãsitã a doua zi, iar tinerii au fost arestaþi dupã alte douã zile într-o casã pãrãsitã. Interesant este cã asupra lui Scripcaru s-au gãsit atât arma din dotare, cât ºi 2.000 de dolari care nu i-au interesat pe tâlhari. La fel de curios este faptul cã un subofiþer de pazã înarmat, foarte bine antrenat ºi cu un fizic impresionant, a fost rãpus atât de uºor de cãtre doi tineri aflaþi în stare de ebrietate. O altã întrebare este de ce nu au fugit cu maºina în Transnistria, având mai puþin de 100 de km de parcurs ºi au preferat sã se deplaseze în direcþia opusã?

Am mers acasã la Agripina Scripcaru, mama lui Ghenadie, în satul Cuhureºtii de Jos, raionul Floreºti. Cum ne-a vãzut, a început sã plângã: „O sã vã spun tot ce ºtiu, poate mi s-a face mai uºor, cã de când a murit Ghena parca am un ghem de ace la inimã”, ne-a spus îndureratã femeia. O casã bãtrâneascã foarte modestã. S-a uitat spre poza de lângã oglindã a lui Ghenadie ºi a început sã-l boceascã ca la înmormântare. Ghenadie a fost al doilea ei fiu ucis. S-a aºezat pe canapea, m-a privit în ochi ºi m-a întrebat câþi ani am.

Agripina Scripcaru
De la Agripina Scripcaru am aflat cã Ghenadie nu se prea înþelegea în ultima perioadã cu soþia sa Angela, de aceea „stãtea aproape permanent la vila lui Oleg din pãdurea de la Holercani. El era un fel de ºef acolo, dar de fapt era bodyguardul lui Oleg. Îi ducea fata la ºcoalã ºi i-o aducea. Odatã a adus o maºinã tare scumpã din Germania ºi fata lui Oleg a cerut sã meargã ea la volan. Ghena n-a vrut sã-i strice inima ºi i-a permis. ªi ea a fãcut accident. Dupã aceea l-au trimis cu lucrul în pãdure la Oleg. De multe ori mi-a spus cã o sã mã ia sã-mi arate frumuseþile de acolo. El se ducea acasã doar sã o vadã pe Adelina, fetiþa lor. Pe mulþi prieteni din sat i-a angajat la Oleg. Le-a dat o bucatã bunã de pâine, dar acum nici unul din ei nu vrea sã vorbeascã cu mine”.

Deºi de la moartea fiului ei a trecut deja un an, femeia nu ºtie nimic despre mersul anchetei: „Am cerut sã mi-l dea sã-l înmormântez aici, în sat, dar nu mi l-au dat. Mi-au spus cã el nu-i al meu, ci al statului. Cel mai mult s-a rãsculat soþia lui, mama ei ºi o mãtuºã. Nu zic, tare frumos l-a înmormântat Oleg! ªi praznic frumos i-a fãcut! Dar de ce nu vorbeºte nimeni cu mine? Oare chiar eu nu am dreptul sã ºtiu ce s-a întâmplat cu bãiatul meu? Nu mi-au arãtat nici mãcar rezultatele autopsiei, cã eu nu înþeleg cum putea el sã adoarmã acolo în maºinã. Este un bãiat din sat, Valeriu Verdeº, pe care tot Ghena l-a angajat la Oleg. Nici el nu mi-a spus nici un cuvânt. Da' eu simt cã el ºtie tot. A dormit în copilãrie la noi pe cuptor, mânca din mãmãliga fãcutã de mine, îmi zicea mamã, dar acuma nu a scos o vorbã. La mort, Oleg le-a dat o geantã de bani. Nu glumesc! O geantã cu bani le-a dat. La mijloc se deschidea din douã pãrþi cu fermoar. Banii erau la soþia lui Valeriu. Ea cumpãra tot de ce era nevoie”.

În audienþã la Oleg

La câteva sãptãmâni dupã moartea fiului, Agripina Scripcaru l-a vizitat pe Oleg Voronin la birou: „M-a primit cu vorbã bunã. Mi-a dat 19 mii de lei. I-am fãcut  monument ºi praznic de 40 de zile lui Ghena cu banii aceia. Mi-a fãcut el singur paºaport ºi ºi-a lãsat o copie. A promis cã o sã-mi facã un cont în bancã ºi cã o sã primesc lunar niºte bani. Dar aºa a rãmas. Nu a mai fãcut! M-a hrãnit ºi mi-a dat o maºinã sã mã aducã acasã”.

S-a dus ºi a doua oarã la uºa lui Oleg Voronin, dar nu a mai primit-o. S-a dus sã se plângã de cuscri, deoarece îi bãtuserã fiica: „Îl numeau pe Ghena cu cuvinte urâte ºi fata mea a vrut sã-l apere. Ziceau cã atunci când am fost la Oleg prima datã, el mi-ar fi dat vreo 60 de mii de lei. Nu-i adevãrat! Mã temeam cã mã vor ucide pentru niºte bani pe care nu-i am. Aºa cã m-am dus la el sã-l rog sã le spunã cã nu am bani ºi sã mã lase sã trãiesc. I-am spus asta unui secretar de-a lui Oleg ºi dupã aceea n-am mai avut probleme”.

Despre momentul tragediei cunoaºte puþin..., din auzite, dar îºi pune multe întrebãri: „S-a dus la Sãnãtãuca, a lãsat-o pe ea (pe soþie – n.n.) ºi pe fetiþã, apoi a venit pe la mine ºi mi-a adus peºte. Nu eram acasã. A spus cã l-a sunat cineva ºi cã trebuie sã plece la Ciadîr-Lunga dupã sãmânþã de lucernã... Nu m-a aºteptat! În noaptea aceea a fost ucis. Eu nu înþeleg când a ajuns ea (soþia – n.n.) de la Sãnãtãuca la Chiºinãu, pentru cã eu când am aflat despre tragedie – ea era deja acolo (la Chiºinãu – n.n.). Nu înþeleg de ce cei doi care îl însoþeau s-au dus în bar fãrã sã-l ia ºi pe Ghena. Mi se pare straniu cã Ghena a adormit în maºinã... Am auzit cã Oleg a vândut maºina aceea ºi i-a cumpãrat Angelei o „Mazda” nouã de culoare neagrã”.

Prim-adjunctul procurorului general, Vasile Pascari, ne-a comunicat cã, la sfârºitul lunii ianuarie anul acesta, Judecãtoria Comrat i-a condamnat la câte 25 de ani de închisoare pe inculpaþii Dumitru Axenti ºi Roman Ivanov pentru asasinarea ºi jefuirea plutonierului adjutant de poliþie Ghenadie Scripcaru. Mama acestuia nu ºtie nimic despre sentinþã. Angajatul Procuraturii ne-a asigurat cã asasinatul „nu are nici o legãturã cu activitatea profesionalã a victimei”.

Reactie

Site-ul BIOTEX http://russurrogate.com a fost ºters în dimineaþa de joi de pe internet. Dupã câteva ore el a reapãrut, înregistrat însã în Ucraina ºi nu în Republica Moldova. La datele de contact apare firma BIOTEHCOM Ltd ºi un anume Alibert Tocilovsky, cu date de contact din Kiev. Adresa de email a lui Alibert Tocilovsky este aceeaºi cu adresa de email a lui Albert Mann ([email protected]). Practic BIOTEX ºi-a schimbat doar þara gazdã a site-ului, o literã în denumirea firmei ºi numele de familie al celui care gestioneazã afacerea.

Investigaþia jurnalisticã a fost publicatã de Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaþie ºi finanþatã în cadrul proiectului Scoop (prin Asociaþia Jurnaliºtilor de Investigaþie danezi – FUJ). Investigatia a fost desfãºuratã în colaborare cu www.CRJI.org, pe parcursul mai multor luni, cu aportul unor jurnaliºti de la Bucureºti, Chiºinãu ºi Kiev.

 

ALTE MATERIALE RELEVANTE:

Oleg Voronin, „zugrav” la palatul prezidenþial

Imperiul imobiliar al Familiei

Favoruri guvernamentale pentru Voronin junior

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.